PRODUKTINFO

Me i Rauaraddel e veldigt opptadde av at du ska verr fornøyd med de produktene du kjøbe hos oss. Det e derfor me har valgt ein leverandør heilt der nere i Tyskland. Både derfor atte di kan tilby oss kvalitetsprodukter te ein øvekommelige pris, og og derfor atte di e effektive og levere varene i løbet av 24-48 timar (stort sett). Sko du ha någe å udsetta på någen av de produktene du handle hos oss, så vil me gjerna vita om det.

For å finna ud merr om de forskjellige produktene, f.eks. størrelse, modellbilder, beskrivelse av kvaliteten, samt litt om trykketeknikk, sga du trykka deg heilt inn på produktet via nettsiå vår (du vett du e derr når det står «Produktdetaljer» heilt øverst på siå). Se eksempelbildet onna så vise de forskjellige menyvalgå.

Produktinformasjon