Kategori: Kverdagsbrug

Javel?

Javel t-skjorte t-skjorta

Hekkan

Hekkan t-skjorte t-skjorta

Vannari

Vannari t-skjorte t-skjorta

Frøken Dings

Frøken Dings t-skjorte t-skjorta

Slapp av! Der e stress nok te alle

Slapp av! Der e stress nok te alle t-skjorte t-skjorta

Eg dridle ikkje, eg har bare goe ti’

Eg dridle ikkje, eg har bare goe ti' t-skjorte t-skjorta

Hærremin så løye!

Hærremin så løye! t-skjorte t-skjorta

Eg øvelevde svinaflonså

Eg øvelevde svinaflonså t-skjorte t-skjorta

Har du fese?

Har du fese? t-skjorte t-skjorta

Seriøst?

Seriøst? t-skjorte t-skjorta

Seian?

Seian t-skjorte t-skjorta

Fina vere

Fina vere t-skjorte t-skjorta

Herrligheden

Herrligheden t-skjorte t-skjorta

Pass deg, eg har krykka!

Pass deg, eg har krykka t-skjorte t-skjorta

Det e kje’mi lokt!

Det e kje'mi lokt t-skjorte t-skjortaPå Tasta var en sildoljefabrikk hvor den kjemiske prosess fra sild og olje forårsaket at en varm ildeluktende varmluft spredde seg i omgivlesene. Når vinddraget var mot sentrum nådde lukten like til torget. En dag stod Pitter og Laua på torget og løste dagens problemer i en heftig diskusjon.

Plutselig tar Pitter seg til nesen – ser på Laua og sier: «Hør – har du fese?» Nei, sier Laua og forklarende fortsetter han: «Det e kjemi lokt». «Vel – Vel, sier Pitter, det e kje mi heller».

Rauaraddel

Rauaraddel t-skjorte t-skjorta

Kverdagshelt

Kverdagshelt t-skjorte t-skjorta

Dillerina

Dillerina t-skjorte t-skjorta

Gottlarina

Gottlarina t-skjorte t-skjorta

Kjera badn

Kjera badn t-skjorte t-skjorta

Ke e u?

Ke ka e u t-skjorte t-skjorta

Byens stysste driddlerau

Byens stysste driddlerau t-skjorte t-skjorta

Det e sjynt å kjøra buss!

Det e sjynt å kjøra buss t-skjorte t-skjorta

Raukvilevippa

Raukvilevippa t-skjorte t-skjorta

Harrliga Låndån

Harrliga Låndån t-skjorte t-skjorta