Annige?

Annige t-skjorte t-skjortaAnnige? Annige på ka då? Ja nå kan du lura nå.. Dårr e mange mådar å sei det på!

Comments are closed.