rauaraddel  s.  byens kulaste og mest særprega t-skjortebutikk; raddel (preik) fra rauå (rompa), altså pisspreik eller nonsens; kåra te tidenes besta Stavanger-udtrykk

Eg snoffla ikkje, det …

Ei me alt!

Javel?

Hekkan

Vannari

Frøken Dings

Seriøst?

Pass deg, eller så …

Kjeften, fyge du!

Eg e fra Stavanger …

T-t-tog du an?

Toppa heile driden